Zatravňovací plastová dlažba ECORASTER

Oblast použití

 • zelené parkovací plochy
 • přjezdy požární techniky
 • zajištění svahů
 • zpevnění cest
 • zřizování cest
 • opravy cest
 • zpevnění a zakládání štěrkového lože kolejišt
 • úprava přístavišť
 • zpevněni břehů
 • stání pro zvířata
 • ochranná "lože" kolem stromů
 • přistávací plochy vrtulníků
 • cesty golfových hřišť
 • odstavné plochy
 • ochrana proti erozi
 • ochrana plochých střech
 • krytiny všeho druhu, jež lze kdykoli znovu demontovat
 • staveništní komunikace
 • ozelenění střech