Zatravňovací plastová dlažba ECORASTER

Doplňkové díly

Parkovací značka - vyznačení parkovacích míst

Svahové prvky - zpevnění svahů - napojení vodorovné a šikmé roviny

Klínové prvky - vytváření křivek a oblouků

Svahové prvky

svahové prvky.jpg

Klínové prvky

klínové prvky.jpg